Rekrutimi-Menaxher-Ndërkombëtar Shëndëtsor                                               Këshilltar i Kujdesjes Shëndëtsore për krejt fondet Gjermane i miratuar                  Infermier profesional per Anestezi dhe kujdesje Intensive

Në sektorin e kujdesit Infermier/re gjerman të mungesës Profesioniste Infermiere është një realitet i vertet.                                                                                                                              Rekrutimi i suksesshëm jashtë vendit (Maqedoni) është e mundur.                                                Në sektorin e kujdesit gjerman të mungesës Profesioniste Infermiere është një realitet.                                                                                                                                  Numri i Rheinish Institutit Westfalen Gjermani për kërkime Ekonomike se :                           Se per kujdesin Infermier/re do të duhen në 10 vitet e ardhshme më shumë se 77.000 Profesionistë.                                                                                                                                           Numri i njerëzve që kanë nevojë për kujdes do të rritet nga 3 Mio.aktualisht në 5 Mio.deri në vitin 2050.                                                                                                                               Jam i bindur se pavarësisht nga vështirësitë dhe potencialet e përvojës te juaj ndoshta edhe negative që keni fituar deri tani si një Spital apo Institucion, në                                    Rekrutimin e juaj, besoje se profesionisten nga vendlindja ime Maqedonia dot jete e Sukseshme.                                                                                                                                                    Unë Gjithashtu ofroj kujdestarve nga Firma ime IPA24 Essen/Oberhausen te jen si shoqruesi i imi per gjatë gjithë kohës deri në njohje e Diplomes nga Ministra Shendetsore e ketí vendi. (Si një konsulent dhe udhesues ose trainer ne pune)                   Ju keni sigurisht me  përzgjedhjen e infermierëve nga Maqedonia te drejten e zgjedhjeve te Infermierve, nëse është edhe e nevojshme i sjellim së bashku infermieret në Gjermani.                                                                                                                                                  Unë do të gjeni punonjësit / brenda, përcaktimit të përsosur për ekipin tuaj qe u përshtaten objektivat tuaja dhe kërkesat. Flasim për modalitetet e bashkëpunimit dhe marrëveshjes kontraktuale me nje orare Personal me ju.                                                             Ne do ta gjejme një zgjidhje të përshtatur për ju, unë jam vet duke punuar për kujdesin Anestezi dhe kujdesje Intensive ne per Spitalat ktu ne Gjermani për mbi 25 vjet.                                                                                                                                               Ne kombinojmë konsultim personal me një partneritet të besuar për rekrutim të sukseshëm.                                                                                                                                              Shumë vitet e mia si Profesionist më vën në një pozitë dhe situata të vështira në mënyrë profesionale dhe me kompetencë për ta zgjedhur per ju.                                                                                                               Përvoja në klinika të njohura në Gjermani dhe Zvicër:                                                            Zurich-Frankenthal-Wiesbaden-Berlin-Frankfurt-Offenbach-Kölne-Wuppertal-Dusseldorf-Duisburg-Essen-Bochum-Bottrop-Oberhausen Mönchengladbach              Kreu i një njësije te kujdesit intensiv etj........

                                                                                                                                                                                                                                                                     

Si Ndermjetsim te Infermierisë dhe Mjeksisë e zvogëlojmë nevojen e kti vendi ne rjetin e Infermierise.                                                 Konzepti i jone eshte te gjejme nje kordinim te përputhur te infermierve me kushte te favorshme kryesisht nga Maqedonia                                                                                                                                                                                                                      Me kete Rekrutim ne kombinojmë Punëdhënësit dhe Punëtorët e angazhuar i bashkojme per qellimin e nje Kontrate te Punes.

Me Angazhimin tim ju shoqeroje juve si Punekerkues/se dhe Punedhenes Individualishte ne nje Kualitet te larte ne krejte kohen deri sa tu pranohet Diploma e juaj ktu ne Gjermani.Dhe jam cdohere per te dytet Parti si Kontakt per asgjesim.

 Si një Biznismen me shume Pervoje Pune ju afroje une Infermiere te kualifikuar shumë të vlerësuar nga une dhe do tju ofrojë diskrecionin absolute per Ju.                                                                                                                                                                                                               Me mua si një partner i fuqishëm i aritni qëllimet e Juaj shumë më  lehtë.

Si Partner per Ndermjetsim duhet me u njoftu Personalishte me mua qe ta va pershkruaje mire Punen dhe Visionin tim te ri. 

Une e organizoje Perzgjedhjen e Profesionistve per Ju.Vitet e mia me shume përvojë si specialist anestezi  dhe Kujdesjes Intensive shtuar më për të zgjidhur këtë në mënyrë profesionale dhe me kompetencë në pozitë.

Ju bëni këtë duke vazhduar Biznisin tuaj të papenguar dhe une  përkushtohem vetëm te kandidatët e vacante dhe të përshtatshem me Profesionalizmin dhe me Ekspertizmin tim si vet Profenioste ne ket drejtim.                                                                                     Vorsetellungs.

Qëllimi është që të punëdhënësit dhe punonjësit të çojë në një kontratë për një punësim në Gjermani me afat gjate.

 

Si Punoje une për ju:

 

Kujdesi per Ndërmjetësim  IPA24 Rekruton Infermieret nga Maqedonia për të drejtuar qëndrimin e përhershëm në Spitalet e  juaj, unë do të marë bazen  e fitimprureve per punë mbi të gjithe rekrutuesve të paparashikuara të punës per te di palet.

 

Shpenzimet e mia të prodhimit të përfshijë edhe përpjekjet personale të cilat dhuroje une per Rekrutuesit e mi dhe ndërmjetësimin në procesin e aplikimit, dhe para dorëzimit të aplikantit për punëdhënësit që është në tarifën time qe inkorperoje une.                                                                                                                                                                          Krej kjo eshte është ne sherbimin  tone e perfshime.(Ju duhet si Spital nje Tarife me pagu per Firmen IPA24 deri ne pranimin e Diplomes dmth 12 Muaje.

Në qoftë se kjo procedure nuk do të arije deri në një mjedis ose të lejes së punës nga ana e kandidatit ose jo-per te filluar punën e re, nuk do të jeni i ngarkuar me Tarifen time dmth kjo arine prej at dite qe Punetori i ri i juaj fillon Punen.

 

Tarifa për agjencinë e rekrutimit dhe gjithashtu për të gjithë periudhën deri në njohjen dmth 1  behte në një bisedë personale të njohur që përfshinte vendosjen e të punësuarit, si dhe ndihmë për 12 muaj dhe strehimit, kurseve të gjuhës dhe deri te testi për B2  edhe shumë nga kolegët e mi / tashmë posedojnë B2 dhe flasin shkëlqyer gjermanishten si dhe disa kan studiuar gjuhën gjermane ne Tetove.

 

I ofrojmë klientëve tanë me kandidatët e mi, nivelin më të lartë të mundshëm të sigurisë. Për këtë unë përdorin vlerësimi i aplikacioneve të pranuara një sistem filtër me dy faza para se një kandidat i komunikohet për ju, një telefon dy herë kryhet Intervistë me anë të Skype me kandidatin apo kandidatët / në qoftë se është e nevojshme, në vend vetëm kur dritat e trafikut për kandidatin / në në këtë pika të gjelbër është, ju merrni një punëdhënës të plotë.Si tani kanë mundësinë për të marrë një imazh posaçërisht të kandidatit / në, në vijim, të hyjë në vendimin e vendosjes ose refuzimit.

 

Përfundim:

 

Me IPA24 rekrutuesit kujdes vendosje nga Maqedonia parë punonjësit e tyre të dëshiruar me perspektivat afat gjata!

 

Pse Maqedonia?

 

Sepse unë kam lindur atje dhe rinia ime ishte deri  ne moshen  11 vjecare atje por edhe gjithashtu kam kontakte te shkelqyeshme ne rjetin Shendetsore-Biznesor dhe Politike.

 

 

Ne do të gjejme Inferier/re të cilët jane nder më te mirët për ekipin tuaj qe të përshtaten objektivat tuaja dhe kërkesat.

Modalitetet e bashkëpunimit dhe gjithashtu marrëveshja kontraktuale flasimin Personalishte.

 

 

Ju keni zgjedhur:

 

Merni IPA24 seli në Essen dhe Oberhausen në menaxhimin e plotë të kujdesit të shërbimit nga Maqedonia.

 

Grupet e ndërmjetësuara profesionale:

 

infermier/re te specializuar/ra por edhe Bachelor te specializuara të trajnimit të profesionistëve asistent-mami Infermierinë-mjekësore dhe menaxherët-mjekësore asistent dhe më në fund edhe mjek nga Maqedonia.

 

 Kur punonjësit na vlejne kjo varet te reagimi i shpejtë i juaj.

 

 

Kur ruajtjen shkëmbimin unë do të ju ndihmojë për të kursyer kostot dhe kohën.

 

 

Kjo është një ofertë shërbim të plotë:

 

Përcaktimet e  jashtë vendit

-Bisedat me Infermieret nëse është e nevojshme edhe në Maqedoni

- Gjashtë-mujore kurse ,, Gjermanisht për profesionin e pleqsh ,, (e cila tashmë ekziston)

- vlerësimin përkatëse te Dokumentave dhe aplikacionet për njohje në qeverinë përkatëse të qarkut

-Pershpejtimi i marjes se Vizes ne Ambasaden Gjermane ne Shkup me bashkpunim te Arbeitsagentur ne ket vend

-Krijimi I profileve të aftësive të kandidatëve

Kujdesi shoqerore nga un në Gjermani deri në njohjen e diplomave

Diskutimet -regular reagime 3 ai flet ndërmjetësve të kujdesit përçueshmëri-punonjës.

 

Për informacion të mëtejshëm, mos hezitoni të më thirni.

 

Me Respekt IPA24

Menaxhimi 

Mevaip Ipa Beari

 

 

Si Ndermjetsim te Infermierisë dhe Mjeksisë e zvogëlojmë nevojen e kti vendi ne rjetin e Infermierise.                                                 Konzepti i jone eshte te gjejme nje kordinim te përputhur te infermierve me kushte te favorshme kryesisht nga Maqedonia                                                                Me kete Rekrutim ne kombinojmë Punëdhënësit dhe Punëtorët e angazhuar i bashkojme per qellimin e nje Kontrate te Punes.

Me Angazhimin tim ju shoqeroje juve si Punekerkues/se dhe Punedhenes Individualishte ne nje Kualitet te larte ne krejte kohen deri sa tu pranohet Diploma e juaj ktu ne Gjermani.Dhe jam cdohere per te dytet Parti si Kontakt per asgjesim.

 Si një Biznismen me shume Pervoje Pune ju afroje une Infermiere te kualifikuar shumë të vlerësuar nga une dhe do tju ofrojë diskrecionin absolute per Ju.                                                                                                                                                                                                               Me mua si një partner i fuqishëm i aritni qëllimet e Juaj shumë më  lehtë.

Si Partner per Ndermjetsim duhet me u njoftu Personalishte me mua qe ta va pershkruaje mire Punen dhe Visionin tim te ri. 

Une e organizoje Perzgjedhjen e Profesionistve per Ju.Vitet e mia me shume përvojë si specialist anestezi  dhe Kujdesjes Intensive shtuar më për të zgjidhur këtë në mënyrë profesionale dhe me kompetencë në pozitë.

Ju bëni këtë duke vazhduar Biznisin tuaj të papenguar dhe une  përkushtohem vetëm te kandidatët e vacante dhe të përshtatshem me Profesionalizmin dhe me Ekspertizmin tim si vet Profenioste ne ket drejtim.                                                                                     Vorsetellungs.

Qëllimi është që të punëdhënësit dhe punonjësit të çojë në një kontratë për një punësim në Gjermani me afat gjate.

 

Si Punoje une për ju:

 

Kujdesi per Ndërmjetësim  IPA24 Rekruton Infermieret nga Maqedonia për të drejtuar qëndrimin e përhershëm në Spitalet e  juaj, unë do të marë bazen  e fitimprureve per punë mbi të gjithe rekrutuesve të paparashikuara të punës per te di palet.

 

shpenzimet e mia të prodhimit të përfshijë edhe përpjekjet personale të cilat dhuroje une per Rekrutuesit e mi dhe ndërmjetësimin në procesin e aplikimit, dhe para dorëzimit të aplikantit për punëdhënësit që është në tarifën time qe inkorperoje une.                          Krej kjo eshte është ne sherbimin  tone e perfshime.(Ju duhet si Spital duhet nje Tarife per Firmen IPA24 deri ne pranimin e Diplomes dmth 12 Muaje.

Në qoftë se kjo Procedure nuk do të arije deri në një mjedis ose të lejes së punës nga ana e kandidatit ose jo-per te filluar punën e re, nuk do të jeni i ngarkuar me Tarifen time dmth kjo arine prej at dite qe Punetori i ri i juaj fillon Punen.

 

Tarifa për agjencinë e rekrutimit dhe gjithashtu për të gjithë periudhën deri në njohjen dmth 1  behte në një bisedë personale të njohur që përfshinte vendosjen e të punësuarit, si dhe ndihmë për 12 muaj dhe strehimit, kurseve të gjuhës dhe deri te testi për B2  edhe shumë nga kolegët e mi / tashmë posedojnë B2 dhe flasin shkëlqyer gjermanishten si dhe disa kan studiuar gjuhën gjermane ne Tetove.

 

I ofrojmë klientëve tanë me kandidatët e mi, nivelin më të lartë të mundshëm të sigurisë. Për këtë unë përdorin vlerësimi i aplikacioneve të pranuara një sistem filtër me dy faza para se një kandidat i komunikohet për ju, një telefon dy herë kryhet Intervistë me anë të Skype me kandidatin apo kandidatët / në qoftë se është e nevojshme, në vend vetëm kur dritat e trafikut për kandidatin / në në këtë pika të gjelbër është, ju merrni një punëdhënës të plotë Bewerbungsunterlagen.Sie tani kanë mundësinë për të marrë një imazh posaçërisht të kandidatit / në, në vijim, të hyjë në vendimin e vendosjes ose refuzimit.

 

Përfundim:

 

Me IPA24 rekrutuesit kujdes vendosje nga Maqedonia parë punonjësit e tyre të dëshiruar me perspektivat afat gjata!

 

Pse Maqedonia?

 

Sepse unë kam lindur atje dhe rinia ime ishte deri  ne moshen  11 vjecare atje por edhe gjithashtu kam kontakte te shkelqyeshme ne rjetin Biznesor dhe Politike.

 

 

Ne do të gjejme Inferier/re të cilët jane nder më te mirët për ekipin tuaj qe të përshtaten objektivat tuaja dhe kërkesat.

Modalitetet e bashkëpunimit dhe gjithashtu marrëveshja kontraktuale flasimin Personalishte.

 

 

Ju keni zgjedhur:

 

Merrni IPA24 seli në Essen dhe Oberhausen në menaxhimin e plotë të kujdesit të shërbimit nga Maqedonia.

 

Grupet e ndërmjetësuara profesionale:

 

infermier/re te specializuar/ra por edhe Bachelor te specializuara të trajnimit të profesionistëve asistent-mami Infermierinë-mjekësore dhe menaxherët-mjekësore asistent dhe më në fund edhe mjek nga Maqedonia.

 

 Kur punonjësit na vlejne kjo varet te reagimi i shpejtë i juaj.

 

 

Kur ruajtjen shkëmbimin unë do të ju ndihmojë për të kursyer kostot dhe kohën.

 

 

Kjo është një ofertë shërbim të plotë:

 

Përcaktimet e  jashtë vendit

-Bisedat me Infermieret nëse është e nevojshme edhe në Maqedoni

- Gjashtë-mujore kurse ,, Gjermanisht për profesionin e pleqsh ,, (e cila tashmë ekziston)

- vlerësimin përkatëse te Dokumentave dhe aplikacionet për njohje në qeverinë përkatëse të qarkut

-Krijimi I profileve të aftësive të kandidatëve

Kujdesi shoqerore nga un në Gjermani deri në njohjen e diplomave

Diskutimet -regular reagime 3 ai flet ndërmjetësve të kujdesit përçueshmëri-punonjës.

 

Për informacion të mëtejshëm, mos hezitoni të më thirni.

 

Me Respekt IPA24

Essen/Oberhausen